Tyristor

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

Översikt Tristorn är elektronisk komponent uppbyggd av halvledarmaterial. PNPN-diod är ett annat namn på komponenten, detta beskriver då hur den är uppbyggd på samma sätt som om vanlig diod är en enkel PN-övergång och en transistor exempelvis en PNP kombination. Symbolen är den för en diod men med en extra ingång på sidan som heter gate. Tyristorn är normalt icke ledande mellan anslutningarn, dock så tänder den om man lägger på en puls på styret. Därefter förblir thyristorn ledande till dess strömmen sjunker under hållströmmen. Vid höga strömmar är det mycket viktigt att tända thyristorn med en tillräckligt kraftig puls då det annars finns risk att bara en del av övergången tänder vilket leder till alltför hög strömtäthet som i sin tur innebär slutet för komponenten. Det finns många metoder att undvika att detta sker och detta en vetenskap i sig själv, men i regel är det viktigt att undvika ESD och för klena drivkretsar samt att på ett eller annat sätt försäkra sig om att man får ett säkert beteende vid strömfrånslag av kretsen.

Användningsområde Thyristorer används i många sammanhang och oftast i effektelektronik driven av växelström. Ett annat vanligt användingsområde är effektbrytare i fotoblixtar, radarsändare, tändsystem till bensinmotorer och liknande.

Historik

  • Thyristorn "uppfanns" 1962 av F. W. Gutzwiller.
  • Thyristorn föregicks av thyratronen som var en vaccumrörsföregångare till halvledaren. Denna används fortfarande i vissa sammahang där extrema pulseffekter och mycket mycket korta pulsen används - företrädesvis i radarsändare med pulseffekter över 300 kW.
Personliga verktyg