RF Protokoll - Nexa självlärande

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

NEXA LYC Serien


Tillverkare:

NEXA


Produkt:

Sändare
Mottagare


Övrigt:

kappak.sk - solutions exterier-entry
Säljer precis samma prokukter som NEXA, tom samma modell namn HomeEasy, mfl ser likadana ut men säljs under annat namn


Batteri sändare:

12 Volt


Frekvens:

433.92 MHz


Modulation:

AM - ASK


Funktion Sändare:

26 bitars fabriksprogrammerad ID kod
010-OLYCT0505-A00


Protokoll Analys har utförts med:

Logicport från Intronix – Pctestinstruments.com
Sample rate 5 MHz, Threshold = 1.0 Volt
Mottagare: Kjell och Companys mottagarmodul Art. 88900


Protokoll:

65 Bitar
Bara data på varannan bit.
Etta skickas som 10 och Nolla som 01
Varje meddelande inleds med en Sync som är en Hög puls(enligt timing nedan) följt av en
låg i 2.5ms
Varje meddelande sänds fyra gånger med en paus på 10 ms mellan varje
upprepning.
Varje meddelande avslutas med en Nolla (det syns i tabellen nedan men
är lätt att missa
Bit Betydelse
01 Startbit
02-53 Sändarens unika 26-bitars ID kod
(dock är datalängden på ID koden 52-bitar, men varannan bit är inverterad den första.)
54-55 Grupp av/påslag knapp
56-57 Av eller på, 10=Av, 01=På, 11=Dimma
58-61 Kanalväljare
62-65 Knappens kod
66-73 Dimmer nivån i 16 steg

Kanalkod:

1010 = 1
1001 = 2
0110 = 3
0101 = 4

Knappkod:

1010 = 1
1001 = 2
0110 = 3
0101 = 4


Fil:Protokoll_Nexa_självlärande.jpg


Dim nivåer

Dimnivå Invärde
1 16
2 8
3 12
4 4
5 14
6 6
7 10
8 2
9 15
10 7
11 11
12 3
13 13
14 5
15 9
16 1


Timing:

"1" = 295 µs hög och 170 µs låg
"0" = 295 µs hög och 920 µs låg
Tillägg(anda)
Timingen kan man prova att variera lite om man
har problem(i mitt fall lite kortare höga
och lite längre låga (230,200,1000)(Hög,låg(1),låg(0))
Det kan variera lite mellan olika mottagare och
hur exakt klockning du har.
Personliga verktyg