LW PS-305D

Från ElektronikWikin

Version från den 18 februari 2013 kl. 21.24 av Blueint (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Laborations aggregat DC 0..30V 0..5A. LW LWDQGS DC Power supply PS-305D

Här hittar du en svensk manual till det samköpta spänningsaggregatet. Med reservation för eventuella felaktigheter, om du hittar några felaktigheter i manualen får du gärna kontakta PeterH via PM eller mejl.

Notera! manualen är gjort för dubbelsidig utskrift och ser därför konstig ut när du öppnar den som pdf-fil. Sidorna är numrerade i den ordning dom skall läsas. För att enklare kunna använda manualen rekommenderas du skriva ut den på en dubbelsidig utskrift.


Image:LW_PS305D_4180_small.jpg Image:LW_PS305D_4181_small.jpg Image:LW_PS305D_4182_small.jpg Image:LW_PS305D_4183_small.jpg Image:LW_PS305D_4186_small.jpg Image:LW_PS305D_4190_small.jpg

(Större bild av frontpanelen finns bakom denna länk)

Bilden visar den inställbara max spänningen på 31.6V

7-segment siffrorna Current och Voltage visar ström med 0.03A felmarginal respektive spänning med 0.3V felmarginal.

Strömbegränsning ställs in under Current Fine/Coarse till vänster.

C.C. som lyser rött betyder att strömbegränsning har aktiverats.

Amps Hi/Lo. Hi = ger ut 0-5A. Lo = ger ut 0-2,5A.

Spänningsbegränsning ställs in med Voltage Fine/Coarse till höger.

C.V. som lyser grönt betyder att spänningsbegränsning har aktiverats (spänningsreglering).

Power slår av och på hela enheten.

Svart (-) är matningsjord.

Grön (GND) är skyddsjord.

Röd (+) är matningsspänning.

Dippar inte spänning när man drar på belastning m.h.a. vred på en effektresistor.

Borde klara att driva en laptop iaf (19V 2-3A).

Internt relä som kopplar om vid 8, 15, 23V.

Matningsjord och skyddsjord ihopkopplad med metallbricka från fabriken.

Jordad apparatsladd medföljer.

Instruktionsbladet är på kinesiska, men engelsk text på frontpanelen.

Inbyggd fläkt.

Reglage känns bra och går att ställa in vettigt med.

Apparaten känns gedigen och stadig.

Växlar mellan konstantspänning (CV) och konstantström (CC) beroende på vilken som begränsar först enligt dina inställningar på frontpanelen.

Kolla att 110/220V inställningen på enhetens baksida står på 220V!

Det går inte att ta ut dubbel spänning, bara att avskilja från aggregatets skyddsjord. Hur mycket diffspänning det tål eller om det finns Y-kondingar någonstans vet jag inte.

Image:LW_PS305D_4431_small.jpg

Medföljande kablage med 2x bananpropp och 2x krokodilklämma. (större bild här)

Image:LW_PS305D_4193_small.jpg Image:LW_PS305D_4194_small.jpg

CV mode 30.0V uppmätt till 29.523V med en Fluke 8088A 5-1/2 Digit multimeter.

Image:LW_PS305D_4195_small.jpg Image:LW_PS305D_4196_small.jpg

CV mode 0.45A 2.0V uppmätt till 1.92560V

4.4 ohm resistor, 0.90W

Image:LW_PS305D_4197_small.jpg Image:LW_PS305D_4198_small.jpg

CC mode 2.50A 10.9V uppmätt till 10.8152V

4.4 ohm resistor, 27W

Image:LW_PS305D_4199_small.jpg

CV mode 0A 0V, uppmätt till 7.403 mV DC

Image:LW_PS305D_4200_small.jpg Image:LW_PS305D_4201_small.jpg

CV mode 0.35A 30.0V uppmätt till 29.670V

84 ohm resistor, 11W

Image:LW_PS305D_4203_small.jpg Image:LW_PS305D_4204_small.jpg Image:LW_PS305D_4202_small.jpg

CV mode 2.59A 32.3V uppmätt till 31.957V

12 ohm resistor, 84W

Image:LW_PS305D_4207_small.jpg Image:LW_PS305D_4206_small.jpg Image:LW_PS305D_4208c_small.jpg Image:LW_PS305D_4205_small.jpg

CV mode 3.20A 29.0V uppmätt till 3.17A, 28.777V

0.11 resistor, 93W

Image:LW_PS305D_4211_small.jpg Image:LW_PS305D_4212_small.jpg Image:LW_PS305D_4213_small.jpg

Relä kopplar om vid 8.0V, 15.0V, 23.0V

Innehåll

Transient vid avstängning

Går från 0 V till 32,4 V (max) på 68 ms.


Vid avslag avger nätaggregatet en spik på 15 V utöver den valda spänningen vilket vid maximal inställning kan ge upp till 47,6 V!


Vid avstängning varar spikens maxspänning i ca 36 ms innan spänningen börjar dala.


Den uppmätta spänningen ligger nära den som nätaggregatet visar.


2,5 sekunder för att gå ner helt till 0 V vid avstängning.

(från tråden: EF: De samköpta labbaggregaten PS-305D, sidan 3)

Åtgärdsförslag mot transientproblemet

För att åtgärda transient vid avslag på LW PS-305D föreslås denna förändring:

Vad som skall ändras i schemat

Transienten uppkommer när den negativa spänningmatningen försvinner först.

Den nya transistorn tar bort drivningen för serietransistorns drivare när den negativa matningspänningen "fallit" till cirka -5 V för att förhindra att kvarvarande laddning på positiva matningen skall kunna få utgångstransistorn att leda.

Den nya resistorn måste vara mindre än R105 gånger nya transistorns strömförstärkning (hFE) med marginal så att den kan bottna ordentligt. Att ha samma spänningsmärkning på den nya zenerdioden som D103 borde vara lagom. cirka 1 V spännings-"fall" på negativa matningen räcker då för att aktivera avstängningen.

Att bryta vid RL3, som gissningsvis borde vara en termostat för övertemperatursskydd, bör också fungera för att stänga av utspänningen.

Problemet är mest troligt att den negativa matningsspänningen till kontrollkretsen vilken glättas av C102 försvinner före den positiva från C101. När det händer kan inte opamparna längre strypa serieregleringstransistorerna som får basström genom R105. Observera att den positiva utgångsterminalen är jordreferens för reglerkretsen, dess matning och referensspänning.

Den lilla ändringen är tänkt att fungera så att så länge den negativa matningsspänningen för kontrollkretsen (från D103:s anod) ligger på sitt designvärde, cirka -6.2V, är potentialen på nya transistorns bas cirka 0 V (i förhållande till positiva utgångsterminalen) så transistorn är strypt. När den negativa matningen går över cirka -5,5 V börjar transistorn leda och strömmen genom R105 från den positiva matningen leds direkt till "jorden" och kan inte längre få T101 och följande transistor att leda.

Övrigt

Utspänningen har knappt ca 10 mV skräp. Nätbrum i form av en negativ puls samt brus. Bara provat med tomgång och låg last i brist på lämplig belastning.

Kylflänsen är borrad för TO-3 kapslar. Där sitter det D1047 i TO-3P plastkapsel på 12A 160V 100W.

Liknande nätaggregat

Utspänning: 0..30 V=
Utström: 0..5 A
Rippel: ≤1 mVrms vid konstant spänning
Lastreglering: ≤0,01 % +2 mV vid konstant spänning
Linjereglering: ≤0,01 % +0,5 mV vid konstant spänning
Personliga verktyg