Programmerning Lazarus

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

Åter till Programmerning


Innehåll:
För att visa/dölja en GroupBox med innehåll, utan att använda någon variabel.procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
If GroupBox1.Visible=True then
Begin
GroupBox1.Visible:=False;
end
Else
Begin
GroupBox1.Visible:=True;
end;
end;


procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
If GroupBox1.Visible=True then
 Begin
  GroupBox1.Visible:=False;
 end
 Else
 Begin
   GroupBox1.Visible:=True;
 end;
end;
Personliga verktyg