Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 15.55 2020-07-02

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 69 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 13.20 2019-01-13 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 11978
Jag påbörjade en tråd med lite frågor om mätinsamling.
Då jag nu kommit igång lägger jag in det hela som ett projekt.

Projektet går ut på att få en Arduino Uno att slå igång ett
värmeelement och mäta temperaturen på värmeelementet.

På värmeelemetet monterar jag också ett NTC-motstånd vars
resistans Arduinon ska mäta parallellt med uppvärmningen.

Tanken är att Arduinon ska leverera två mätvärden, temperatur
och NTC-resistans via serieporten till datorn. Jag tänker mig
att få ett mätvärde på NTC-resistansen vid varje hel grad upp
till en viss temperaturgräns där mätningen avslutas.

På datorn snurrar ett Java-program som tar emot varje mätvärdespar
och skriver dessa till en textfil. Textfilen får formen av två
kolumner med temperatur och ohm-värde.

Exempel...

24 500
25 497
26 492
....osv.

En annan programvara jag har kan sedan läsa den här filen
och plotta en kurva samt kurvanpassa.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 15.39 2019-01-15 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 11978
Har skissat på ett Java-GUI och det kommer se ut ungefär så här...
eventuellt tänkte jag ta med en timer/klocka så man kan se hur lång
tid som mätningen pågått.


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 15.52 2019-01-15 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 11978
Den här koden använder jag som test mot Arduino som snurrar en loop för att
efterlikna insamlade mätvärden. Nästa steg blir att få Arduinon att utföra
riktiga mätningar och eftersom jag är helt ny på Arduino så blir det nog
en del labbande där för att få till det. Men det finns ju en uppsjö av exempel
på nätet så det borde gå bra.

Jag har lagt in en funktion som sänder till Arduinon och avbryter mätloopen som
t.ex. använd om man trycker på STOPP-knappen.

Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPort;

public class SerialMainScanner {

   public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

      boolean ArduinoFlag = false;
      int AUnoIndex = -1;
      SerialPort serialPort = null;
      Scanner arduinoScanIn = null;
      DataOutputStream javaToArduinoOut = null;
      TextFile textFile = new TextFile();                              // TextFile-objekt vars metoder nu kan nås
      String data = new String();                                    // textsträng att lagra inläst data i
      String breakValue = new String("48");                            // avbryter mätning vid uppnått värde
      int breakIntValue = Integer.parseInt(breakValue);                   // konvertera till heltal
      boolean stopSignal = true;                                     // signal som skickas till Arduino
      int delimiterIndex;
      textFile.setTextFileName("data.txt");                            // namn på fil att lagra data i

      SerialPort[] sp = SerialPort.getCommPorts();

      System.out.println("Antal tillgängliga seriella portar: "+sp.length);
      for(int j=0;j<sp.length;j++) {
         System.out.println(sp[j].getDescriptivePortName()+" öppen = "+sp[j].isOpen());
         if(sp[j].getDescriptivePortName().contains("Arduino Uno")){
            ArduinoFlag = true;
            AUnoIndex = j;
         }
      }
      if(ArduinoFlag) {         
         serialPort = sp[AUnoIndex];   
         if(serialPort.isOpen()) {
            serialPort.closePort();                               // Close connection
         }
         if(!serialPort.isOpen()) {
            serialPort.openPort();                                  // Open connection
         }         
         Thread.sleep(500);
         serialPort.clearDTR();                                    // Arduino Reset - Starta en mätinsamling

         serialPort.setBaudRate(19200);                              // Ställ in baudrate
         serialPort.setComPortTimeouts(SerialPort.TIMEOUT_READ_SEMI_BLOCKING, 2500, 0);   // Vänta antal ms på att data ska anlända                   
         System.out.println(serialPort.getDescriptivePortName()+ " öppnad = "+serialPort.isOpen());
         System.out.println();
         System.out.println("==== NTC Measurement Application Januari 2019 ====");
         if((serialPort.bytesAvailable()>0)) {
            try
            {   
               javaToArduinoOut = new DataOutputStream(serialPort.getOutputStream()); // se till att det går skicka data till Arduino
               arduinoScanIn = new Scanner(serialPort.getInputStream());   // se till att det går ta emot data från Arduino
               arduinoScanIn.useDelimiter(" ");                        // två datavärden levereras med blanksteg emellan                
               System.out.println(arduinoScanIn.findInLine("START"));       // startmeddelande från Arduino
               arduinoScanIn.nextLine();                              // hoppa över nyrads-tecken /n
            }
            catch(IllegalStateException  e)
            {
               e.printStackTrace();
            }
            textFile.createTextFile();                              // skapa en textfil
            while(arduinoScanIn.hasNextLine())                        // loopa så länge det finns data i skannern
            {         
               try
               {
                  data = arduinoScanIn.nextLine();                        
                  System.out.println(data);
                  textFile.writeToFile(data);
                  delimiterIndex = data.indexOf(" ");                      // ta reda på vart blanktecknet befinner sig
                  try {                                           // innan blanktecknet finns temperaturvärdet
                     if(Integer.parseInt(data.substring(0, delimiterIndex)) % breakIntValue == 0){
                        System.out.println("===========================");    // stämmer det med temeraturbrytvärdet så....
                        try {
                           javaToArduinoOut.writeBoolean(stopSignal);       // avbryt mätning
                           while(arduinoScanIn.hasNextLine()) {          // om arduino skickar extra
                              System.out.println(arduinoScanIn.nextLine());// strängar (fyllt på skannern) så
                           }                                     // ta inte med dessa, Integer.parseInt
                        }                                        // får problem med sånt
                        catch(IOException e) {                           
                        }                        
                     }
                  }
                  catch(NumberFormatException e) {
                     e.printStackTrace();                     
                  }
               }
               catch(IllegalStateException e)
               {
                  e.printStackTrace();
               }
            }
            arduinoScanIn.close();                                      // stäng scanner
            textFile.closeFileOutputStream();                            // stäng textfil
         }         
         if(serialPort.isOpen()) {
            serialPort.closePort();                                     // stäng serieport
            System.out.println("Java Closed The Serial Port!");
         }      
         System.out.println("End from Java!");         
      }      
   }
}Arduinokod...

Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
// the setup function runs once when you press reset or power the board
int celcius = 24;
int ohm = 500;
boolean flag = true;
int inByte = 0;         // incoming serial byte

void setup() {
  Serial.begin(19200);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB
  }
}
void loop() {
  if (flag) {
    Serial.write("START");
    Serial.write("\n");
    flag = false;
  }
  while (celcius < 101) {
    Serial.print(celcius);
    Serial.write("  ");
    Serial.print(ohm);
    Serial.write('\n');
    delay(200);
    celcius++;
    ohm = -5.9 * celcius + 635;
    if (Serial.available() > 0) {
      if(Serial.read()){          // om en boolean true skickats så avsluta
          celcius = 101;
      }
    }
  }
  Serial.write("End from Aurdino!\n");
  Serial.write("NTC measurement Terminated!\n");
  Serial.end(); 
}


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 19.13 2019-01-20 

Blev medlem: 11.27 2006-05-20
Inlägg: 508
Ort: Bagarmossen (sthlm)
Mycket intressant!

Det du gör har tydliga paralleller med ett projekt som jag har kört fast i.
Men du har börjat med kommunikationen (och verkar ha något som "fungerar"), vilket är var jag har kört fast.

Jag mäter dock bara 3-4st spänningar och "skalar" dem med hjälp av map() funktionen.

Det jag har kört fast i, är "styrningen" från PCn, till Arduinon. (Vill bland annat överföra nya kalibreringsvärden och ett "nödstopp" kommando.)

Kan jag "låna" din kod och experimentera med?

Med vänliga hälsningar Magnus Fransson.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.00 2019-01-23 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 11978
Går bra.
En sak som inte fungerade bra ihop med GUI är processen att seriekommunisera med Arduino och
skyffla data till en fil. GUI fryser och kontrollknapparna blir omöjliga att klicka på.

Jag blev tvungen att placera den funktionen i en tråd.

Att sedan via en trådkontroller skicka en signal från GUI till tråden utförs genom
att interrupta trådkontrollern som i sin tur meddelar serie/arduino-objektet med
en interrupt. Fungerar bra.

Åt andra hållet var det till börja med inte lika enkelt tills jag läste om hur man
utför detta i samband med SWT-komponenter.

Jag vill ha en display i GUI som visar aktuell temperatur och NTC och de data finns
ju i tråden.

Det går att fixa med GUI och funktionalitet hos "mätinstrumentet" bra länge, tex skulle
man kunna tänka sig att först värma upp ett metallblock, slå ifrån värmeelementet vid
satt temperatur och påbörja mätning.

En sak som jag kanske ska lägga till är att skriva timervärde och metallblockets temperatur
till en annan fil parallellt, inget som har med NTC-resistansen att göra direkt men mer
som en möjlighet att mäta en kylares egenskaper. Går ju då ta fram en avsvalningskurva.

Så här ser det ut, eventuellt ska jag addera en klocka...


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.06 2019-01-23 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 11978
Seriekommiunikationsklassen som dessutom skriver data till en fil.

Den här koden gör att man kan skicka data från tråden till SWT-GUI.
Exempel...
display.asyncExec (new Runnable () {
public void run () {
window.btnExit.setEnabled(true);
}
});


Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPort;

/*
 * Klassen representerar en seriell com-port där Arduino finns ansluten.
 */
public class Serial implements Runnable{
   private int baudRate;                        // serieportens i GUI valda överföringshastighet
   boolean stopSignal;                           // signal som skickas till Arduino så den kan avbryta mätloopen
   private int breakTempValue;                     // temperatur då mätning ska avbrytas, anges i GUI
   private int delimiterIndex;                     // använd för att söka efter temperatur då mätning ska avbrytas
   private TextFile textFile = null;               // instans skapas i metoden startSerial()
   private SerialPort serialPort = null;             // instans skapas i metoden comPortSetUp()
   private DataOutputStream javaToArduinoOut = null;   // instans skapas i metoden scanAndWriteData()
   private Scanner arduinoScanIn = null;         // produces values scanned from the specified input stream
   private NTC window;
   private Display display;
   private String data = null;

   /*
    * Konstruktor till objekt av typen Serial
    * Ett objekt av denna klass skapas i klassen som innehåller main
    * Detta objekt ger tillgång till metoden run() som anropar startSerial(TextFile textfile) som
    * påbörjar en kommunikation med Arduino och lagrar data från denna i en textfil.
    * Vid tryck på knappen START i GUI anropas startSerial(TextFile textfile)
    */
   public Serial(NTC window, Display display) {
      this.window = window;
      this.display = display;
   }

   public void run() {
      try {
         startSerial(NTC.getTextFile());

      } catch (InterruptedException e) {
         System.out.println("InterruptedException in Serial run()");
      }
   }

   /*
    * I GUI kan en temperatur väljas där mätningen ska avbrytas.
    * Default är angivet i en klassvariabel
    */
   public void setBreakTemp(int breaktemp) {
      breakTempValue = breaktemp;
   }
   /*
    * Returnerar aktuellt satt stopp/avbryt temperatur
    */
   public int getBreakTemp() {
      return breakTempValue;
   }

   /*
    * I GUI kan olika baudrate väljas. Default är 9600bps
    * Metoden sätter valt värde.
    */
   public void setBaudRate(int baudrate) {
      baudRate = baudrate;
   }

   /*
    * Returnerar aktuellt satt baudrate
    */
   public int getBaudRate() {
      return baudRate;
   }

   /*
    * Påbörjar en kontakt med den COM-port som Arduino är ansluten till och
    * när kontakt är upprättad påbörjas datainsamling från Arduino.
    * Via GUi finns alternativa val för baudrate. Denna metod anropas
    * vid tryck på knappen START i GUI.
    */
   private void startSerial(TextFile textfile) throws InterruptedException {
      textFile = textfile;                     // referens till ett objekt av typen TextFile som skapats i GUI
      boolean flag = this.comPortSetUp();            // konfigurerar porten

      if(flag) {
         this.scanAndWriteData();               // läs indata och skriv till textfil
      }         
   }

   /*
    * Metod. Scannar av vilka COM-portar som finns tillgängliga och om Arduino är ansluten
    * till någon av dessa. Port med Arduino öppnas och porten konfigureras. Baudrate väljs i GUI.
    *
    * @return Ett SerialPort objekt som håller porten till Arduino annars null.
    * @throws InterruptedException
    */
   public boolean comPortSetUp() throws InterruptedException {

      boolean AUnoFlag = false;
      int AUnoIndex = -1;   
      SerialPort[] sp = SerialPort.getCommPorts();      
      System.out.println("Antal tillgängliga seriella portar: "+sp.length);            
      for(int j=0;j<sp.length;j++) {
         System.out.println(sp[j].getDescriptivePortName()+" öppen = "+sp[j].isOpen());
         if(sp[j].getDescriptivePortName().contains("Arduino Uno")){
            AUnoFlag = true;
            AUnoIndex = j;
         }
      }
      if(AUnoFlag) {
         serialPort = sp[AUnoIndex];   
         if(serialPort.isOpen()) {
            serialPort.closePort();                      // Close connection
         }
         if(!serialPort.isOpen()) {
            serialPort.openPort();                         // Open connection
         }         
         Thread.sleep(500);
         serialPort.clearDTR();                           // Arduino Reset         
         serialPort.setBaudRate(this.getBaudRate());
         serialPort.setComPortTimeouts(SerialPort.TIMEOUT_READ_SEMI_BLOCKING, 2500, 0);
         
         System.out.println(serialPort.getDescriptivePortName()+ " öppnad = "+serialPort.isOpen());         
      }      
      return AUnoFlag;
   }

   /*
    * Metod. Läser in data från Arduino som skickas på serieporten och skriver ut data
    * till en display i GUI samt till en textfil. Data skrivs i textfilen i två kolumner,
    * temperatur och NTC-ohm-värde. Inläsning avslutas antingen då en default-temperatur
    * uppnåtts eller då en valbar temperatur som angivits i GUI uppnås. Sedan stängs
    * skannern, textfilen och serieporten.
    */
   public void scanAndWriteData() {
      textFile.createTextFile();            // skapa en namngiven textfil att lagra inskannad data i      
      

      System.out.println("Temperatur där mätning ska avbrytas: "+this.getBreakTemp());
      System.out.println("====== NTC Measurement Application Januari 2019 =======");
      if((serialPort.bytesAvailable()>0)) {
         try
         {   
            javaToArduinoOut = new DataOutputStream(serialPort.getOutputStream());            
            arduinoScanIn = new Scanner(serialPort.getInputStream());
            arduinoScanIn.useDelimiter(" ");               
            System.out.println(arduinoScanIn.findInLine("START"));
            arduinoScanIn.nextLine();
         }
         catch(IllegalStateException  e)
         {
            e.printStackTrace();
         }
         while(arduinoScanIn.hasNextLine())
         {            
            try
            {
               if(Thread.interrupted()) {
                  try {                                       // så dess mätloop avslutas
                     javaToArduinoOut.writeBoolean(true);             // avbryt mätning skicka signal
                     while(arduinoScanIn.hasNextLine()) {            // om arduino skickar extra
                        arduinoScanIn.nextLine();                  // strängar så ta inte med dessa                     
                     }
                     break;                                    // hoppa ur loopen vid "nödstopp"
                  }                                        
                  catch(IOException e) {                     
                  }                           
               }
               data = arduinoScanIn.nextLine();               
               System.out.println(data);
               textFile.writeToFile(data);                           // skriv data till textfil
               
               display.asyncExec (new Runnable () {                  // uppdatera temp- och ntc-display i GUI
                  public void run () {
                     window.changeLedDisplay(data);
                  }
               });
                              
               delimiterIndex = data.indexOf(" ");                     // avbryt mätning om användardefinierad
               try {                                          // stopptemperatur uppnåtts
                  if(Integer.parseInt(data.substring(0, delimiterIndex)) % this.getBreakTemp() == 0){                   
                                                            // stoppsignal ska skickas till Arduino
                     try {                                    // så dess mätloop avslutas
                        javaToArduinoOut.writeBoolean(true);          // avbryt mätning
                        while(arduinoScanIn.hasNextLine()) {         // om arduino skickar extra
                           arduinoScanIn.nextLine();               // strängar så ta inte med dessa
                        }
                        break;                                             
                     }                                        
                     catch(IOException e) {                           
                     }
                     System.out.println();
                  }
               }
               catch(NumberFormatException e) {
                  e.printStackTrace();                     
               }
            }
            catch(IllegalStateException e)
            {
               e.printStackTrace();
            }
         }
         arduinoScanIn.close();                  // avsluta skannern
         textFile.closeFileOutputStream();         // stäng textfilen
      }         
      if(serialPort.isOpen()) {
         serialPort.closePort();                  // koppla ned com-porten
      }
      display.asyncExec (new Runnable () {         // EXIT-knapp i GUI
         public void run () {
            window.btnExit.setEnabled(true);
         }
      });         
      System.out.println("End from Java!");
   }
}


Trådkontrollern....

Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
public class ThreadController implements Runnable {
   private Thread   arduinoSerialThread;
   private Serial arduinoSerial;
   // The timer interval in milliseconds
   private static final int   TIMER_INTERVAL = 1000;
   public ThreadController() {

   }
   public void run() {
      arduinoSerial = NTC.getArduinoSerial();
      arduinoSerialThread = new Thread(arduinoSerial);
      Thread.currentThread().setName("ControllerThread");
      arduinoSerialThread.start();
      while(true) {
         try {
            Thread.sleep(TIMER_INTERVAL);
         }
         catch(InterruptedException ie) {            
            Thread.currentThread().interrupt();
         }
         if(Thread.interrupted()) {
            arduinoSerialThread.interrupt();
            break;
         }
      }
   }
}GUI och main......

Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.widgets.Group;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.wb.swt.SWTResourceManager;
import org.eclipse.swt.custom.CLabel;
import org.eclipse.swt.widgets.Text;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.events.MouseAdapter;
import org.eclipse.swt.events.MouseEvent;
import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
import org.eclipse.swt.widgets.Spinner;

public class NTC {

   protected static Shell shlNtc;
   private Text txtDatatxt;
   private static final int DEFAULTBREAKTEMP = 100;
   private static final String DEFAULTTEXTFILENAME = "data.txt";
   private static final int DEFAULTBAUDRATE = 19200;
   private static Serial arduinoSerial;
   private ThreadController threadController;
   private Thread threadControllerThread;
   private Button btnStopp;
   public Button btnExit;
   private static TextFile textFile;
   private TempDisplay tempDisplay;
   private NTCDisplay ntcDisplay;
   private String[] ImgLink = new String[12];
   private CLabel LED_0;   
   private CLabel LED_1;
   private CLabel LED_2;
   private CLabel LED_3;
   private CLabel LED_4;
   private CLabel LED_5;
   private CLabel LED_6;
   private CLabel LED_7;
   private CLabel LED_8;
   private static NTC window;
   private Display display;
   private static final String LED0 = "/LED/LED_GREEN_0.jpg";
   private static final String LED1 = "/LED/LED_GREEN_1.jpg";
   private static final String LED2 = "/LED/LED_GREEN_2.jpg";
   private static final String LED3 = "/LED/LED_GREEN_3.jpg";
   private static final String LED4 = "/LED/LED_GREEN_4.jpg";
   private static final String LED5 = "/LED/LED_GREEN_5.jpg";
   private static final String LED6 = "/LED/LED_GREEN_6.jpg";
   private static final String LED7 = "/LED/LED_GREEN_7.jpg";
   private static final String LED8 = "/LED/LED_GREEN_8.jpg";
   private static final String LED9 = "/LED/LED_GREEN_9.jpg";
   private static final String LEDBLANK = "/LED/LED_GREEN_BLANK.jpg";
   private static final String LEDMINUS = "/LED/LED_GREEN_MINUS.jpg";
   private Composite composite;
   private CLabel lblNewLabel_2;
   private Spinner spinner;


   /**
    * Launch the application.
    * @param args
    */
   public static void main(String[] args) {   
      try {
         window = new NTC();
         window.open();
      } catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
      }      
   }

   /**
    * Open the window.
    */
   public void open() {      
      display = Display.getDefault();
      createContents();
      shlNtc.open();
      shlNtc.layout();
      while (!shlNtc.isDisposed()) {
         if (!display.readAndDispatch()) {
            display.sleep();
         }
      }
   }

   /*
    * Diverse Metoder. Vid tryck på knappen START i GUI så påbörjas en NTC-mätning.
    * Den port Arduino är ansluten till öppnas och konfigureras. En fil
    * med valbart namn skapas och data från Arduino läses in och lagras
    * i filen. När mätningen är klar eller har stoppats stängs porten och
    * filen med data.
    */
   private void setUpLEDDisplay() {
      ImgLink[0] = LED0;
      ImgLink[1] = LED1;
      ImgLink[2] = LED2;
      ImgLink[3] = LED3;
      ImgLink[4] = LED4;
      ImgLink[5] = LED5;
      ImgLink[6] = LED6;
      ImgLink[7] = LED7;
      ImgLink[8] = LED8;
      ImgLink[9] = LED9;
      ImgLink[10] = LEDBLANK;
      ImgLink[11] = LEDMINUS;

      LED_0 = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);      // temperatur-display 3st LED
      LED_1 = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      LED_2 = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      LED_3 = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);      // NTC-display 6st LED
      LED_4 = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);      
      LED_5 = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      LED_6 = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      LED_7 = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      LED_8 = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      LED_0.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, LEDBLANK)); // bakgrundsbilder i form av 7-seg. LED
      LED_1.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, LEDBLANK));
      LED_2.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, LEDBLANK));
      LED_3.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, LEDBLANK));
      LED_4.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, LEDBLANK));
      LED_5.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, LEDBLANK));
      LED_6.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, LEDBLANK));
      LED_7.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, LEDBLANK));
      LED_8.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, LEDBLANK));
      tempDisplay = new TempDisplay();
      ntcDisplay = new NTCDisplay();
   }
   
   private void setTempGUIdisplayValue() {   
      int digit100 = tempDisplay.getLED100Value();
      int digit10 = tempDisplay.getLED10Value();
      int digit1 = tempDisplay.getLED1Value();
      LED_0.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, ImgLink[digit100]));
      LED_1.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, ImgLink[digit10]));
      LED_2.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, ImgLink[digit1]));
   }
   
   private void setNTCGUIdisplayValue() {   
      int digit100000 = ntcDisplay.getLED100000Value();
      int digit10000 = ntcDisplay.getLED10000Value();
      int digit1000 = ntcDisplay.getLED1000Value();
      int digit100 = ntcDisplay.getLED100Value();
      int digit10 = ntcDisplay.getLED10Value();
      int digit1 = ntcDisplay.getLED1Value();      
      LED_3.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, ImgLink[digit100000]));
      LED_4.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, ImgLink[digit10000]));
      LED_5.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, ImgLink[digit1000]));
      LED_6.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, ImgLink[digit100]));
      LED_7.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, ImgLink[digit10]));
      LED_8.setImage(SWTResourceManager.getImage(NTC.class, ImgLink[digit1]));
   }
   private void setUpTextFile() {
      textFile = new TextFile();
      textFile.setTextFileName(NTC.DEFAULTTEXTFILENAME);   // default textfilsnamn där insamlad data lagras
   }
   public static TextFile getTextFile() {
      return textFile;
   }
   private void setUpSerial() {
      arduinoSerial = new Serial(window,display);
      arduinoSerial.setBaudRate(NTC.DEFAULTBAUDRATE);      // default baudrate för kommunikation med Arduino
      arduinoSerial.setBreakTemp(NTC.DEFAULTBREAKTEMP);   // default temperatur då mätning ska avbrytas
   }
   public static Serial getArduinoSerial() {
      return arduinoSerial;
   }
   /**
    * Skapar de objekt som måste ha referenser klara innan createContents()
    * exekveras fullt ut
    */
   private void setUpSomeOfTheGUI() {
      btnExit = new Button(shlNtc, SWT.BORDER | SWT.FLAT | SWT.CENTER);
      btnExit.setEnabled(true);
      btnStopp = new Button(shlNtc, SWT.BORDER | SWT.FLAT | SWT.CENTER);
      btnStopp.setEnabled(false);
   }

   /**
    * Uppdaterar de två 7seg-LED-displayerna i GUI
    *
    * @param data en textsträng på formen "temperatur ntcmotstånd"
    */
   public void changeLedDisplay(String data) {
      String temp = data.substring(0, data.indexOf(" "));
      String ntc = data.substring(data.indexOf(" ")).trim();
      tempDisplay.setTempValue(Integer.parseInt(temp));
      ntcDisplay.setOhmValue(Integer.parseInt(ntc));
      setTempGUIdisplayValue();            
      setNTCGUIdisplayValue();
   }

   /**
    * Create contents of the window.
    */
   protected void createContents() {
      shlNtc = new Shell();
      shlNtc.setImage(null);
      shlNtc.setForeground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      shlNtc.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 102, 102));
      shlNtc.setSize(465, 467);
      shlNtc.setText("Arduino Serial Control Software");
      shlNtc.setLayout(null);

      setUpLEDDisplay();
      setUpTextFile();
      setUpSerial();
      setUpSomeOfTheGUI();

      //----------------------------------------------------------------------------EXIT-knapp
      btnExit.addMouseListener(new MouseAdapter() {
         @Override
         public void mouseUp(MouseEvent e) {            
            System.exit(0);
         }
      });

      btnExit.setText("EXIT");
      btnExit.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 0));
      btnExit.setFont(SWTResourceManager.getFont("Sitka Display", 15, SWT.BOLD));
      btnExit.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      btnExit.setBounds(355, 60, 88, 44);


      //----------------------------------------------------------------------------Info om Baudrate
      Group grpBaudrate = new Group(shlNtc, SWT.NONE);
      grpBaudrate.setEnabled(false);
      grpBaudrate.setBounds(355, 10, 88, 44);
      grpBaudrate.setBackground(SWTResourceManager.getColor(SWT.COLOR_TITLE_BACKGROUND));
      grpBaudrate.setFont(SWTResourceManager.getFont("Sitka Display", 12, SWT.BOLD | SWT.ITALIC));
      grpBaudrate.setText("Baudrate");
      grpBaudrate.setLayout(null);

      CLabel lblNewLabel_1 = new CLabel(grpBaudrate, SWT.NONE);
      lblNewLabel_1.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 9, SWT.BOLD));
      lblNewLabel_1.setBackground(SWTResourceManager.getColor(SWT.COLOR_TITLE_BACKGROUND));
      lblNewLabel_1.setAlignment(SWT.CENTER);
      lblNewLabel_1.setBounds(13, 23, 65, 21);
      lblNewLabel_1.setText("9600bps");


      //----------------------------------------------------------------------------Info. Rubriktext Banner
      CLabel lblNtcMeasurementSoftware = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      lblNtcMeasurementSoftware.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 248, 220));
      lblNtcMeasurementSoftware.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 139));
      lblNtcMeasurementSoftware.setFont(SWTResourceManager.getFont("Sitka Display", 15, SWT.BOLD));
      lblNtcMeasurementSoftware.setAlignment(SWT.CENTER);
      lblNtcMeasurementSoftware.setBounds(10, 10, 339, 44);
      lblNtcMeasurementSoftware.setText("NTC Measurement  Software");

      CLabel lblAngeTextfilnamnAtt = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      lblAngeTextfilnamnAtt.setAlignment(SWT.CENTER);
      lblAngeTextfilnamnAtt.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 12, SWT.BOLD));
      lblAngeTextfilnamnAtt.setBounds(10, 60, 339, 21);
      lblAngeTextfilnamnAtt.setText("Ange textfilnamn att spara data till:");

      //----------------------------------------------------------------------------Textfält för filnamn
      txtDatatxt = new Text(shlNtc, SWT.BORDER);
      txtDatatxt.setText("data.txt");
      txtDatatxt.setFont(SWTResourceManager.getFont("Arial", 9, SWT.NORMAL));
      txtDatatxt.setBounds(10, 87, 339, 21);

      //----------------------------------------------------------------------------Info.skylt startknapp
      CLabel lblAvbrytsVid = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      lblAvbrytsVid.setText("Avbryts vid 100 grader Celcius som default");
      lblAvbrytsVid.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 10, SWT.BOLD));
      lblAvbrytsVid.setBackground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 153));
      lblAvbrytsVid.setAlignment(SWT.CENTER);
      lblAvbrytsVid.setBounds(10, 114, 339, 22);

      //----------------------------------------------------------------------------Info.skylt startknapp
      CLabel lblNewLabel = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      lblNewLabel.setBackground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 153));
      lblNewLabel.setAlignment(SWT.CENTER);
      lblNewLabel.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 12, SWT.BOLD));
      lblNewLabel.setBounds(10, 136, 339, 22);
      lblNewLabel.setText("Starta Arduino NTC-m\u00E4tning ---->");

      //>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> STARTKNAPP
      Button btnStartaArduinoNtcmtning = new Button(shlNtc, SWT.BORDER | SWT.FLAT | SWT.CENTER);
      btnStartaArduinoNtcmtning.addMouseListener(new MouseAdapter() {         
         public void mouseUp(MouseEvent e) {            
            textFile.setTextFileName(txtDatatxt.getText());          // hämta text från textfält med filnamn
            threadController = new ThreadController();
            threadControllerThread = new Thread(threadController);      // en tråd får bara startas en gång                                                      
            try {            
               threadControllerThread.start();                     // starta upp NTC-mätning
            }
            catch(IllegalThreadStateException itse) {
               System.out.println("IllegalThreadStateException");
            }
            btnStopp.setEnabled(true);
            btnStartaArduinoNtcmtning.setEnabled(false);
            btnExit.setEnabled(false);
         }});
      btnStartaArduinoNtcmtning.setFont(SWTResourceManager.getFont("Sitka Display", 15, SWT.BOLD));
      btnStartaArduinoNtcmtning.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 139, 139));
      btnStartaArduinoNtcmtning.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 0));      
      btnStartaArduinoNtcmtning.setBounds(355, 114, 88, 44);
      btnStartaArduinoNtcmtning.setText("START");

      //>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> STOPPKNAPP      
      btnStopp.addMouseListener(new MouseAdapter() {
         public void mouseUp(MouseEvent e) {               // signalera Stopp till Arduino-inläsningen
            try {                                 // avbryt trådkontrollern som i sin tur avbryter
               threadControllerThread.interrupt();         // inäsning av data från Arduinon
            }
            catch(SecurityException se) {
               se.printStackTrace();
            }
            btnStartaArduinoNtcmtning.setEnabled(true);
            btnExit.setEnabled(true);
         }
      });

      btnStopp.setText("STOPP");
      btnStopp.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 240));
      btnStopp.setFont(SWTResourceManager.getFont("Sitka Display", 15, SWT.BOLD));
      btnStopp.setBackground(SWTResourceManager.getColor(204, 0, 0));
      btnStopp.setBounds(10, 164, 88, 44);

      //----------------------------------------------------------------------------Info.skylt stoppknapp
      CLabel label = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      label.setBackground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 153));
      label.setText("<---- Stoppa Arduino NTC-m\u00E4tning");
      label.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 12, SWT.BOLD));
      label.setAlignment(SWT.CENTER);
      label.setBounds(104, 164, 339, 44);

      //----------------------------------------------------------------------------Info.skylt Ange avbryt-temperatur      
      CLabel lblAngeEnTemperatur = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      lblAngeEnTemperatur.setLeftMargin(5);
      lblAngeEnTemperatur.setText("Ange en temperatur\r\nf\u00F6r Automatiskt Stopp -->");
      lblAngeEnTemperatur.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 10, SWT.BOLD));
      lblAngeEnTemperatur.setBackground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 153));
      lblAngeEnTemperatur.setBounds(10, 214, 203, 44);

      //----------------------------------------------------------------------------Info.skylt avbryt-temperatur range
      CLabel lblGrader = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      lblGrader.setAlignment(SWT.CENTER);
      lblGrader.setText("50 grader till 150 grader");
      lblGrader.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 10, SWT.BOLD));
      lblGrader.setBackground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 153));
      lblGrader.setBounds(219, 214, 187, 21);
      spinner = new Spinner(shlNtc, SWT.BORDER);
      spinner.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 10, SWT.NORMAL));
      spinner.setMaximum(150);
      spinner.setMinimum(50);
      spinner.setSelection(100);
      
      
      spinner.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
         @Override
         public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
            spinner.getSelection();
         }
      });
      
      
      //-----------------------------------------------------------------------------Spinner
      spinner.setBounds(219, 237, 62, 21);

      CLabel lblgraderCelsius = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      lblgraderCelsius.setText(" [grader Celsius]");
      lblgraderCelsius.setForeground(SWTResourceManager.getColor(240, 230, 140));
      lblgraderCelsius.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 9, SWT.BOLD));
      lblgraderCelsius.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      lblgraderCelsius.setAlignment(SWT.CENTER);
      lblgraderCelsius.setBounds(277, 237, 129, 21);

      CLabel lblKryssaIOm = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      lblKryssaIOm.setLeftMargin(5);
      lblKryssaIOm.setText("Bekr\u00E4fta Automatiskt Stopp ->");
      lblKryssaIOm.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 10, SWT.BOLD));
      lblKryssaIOm.setBackground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 153));
      lblKryssaIOm.setBounds(10, 264, 203, 27);
      composite = new Composite(shlNtc, SWT.NONE);
      lblNewLabel_2 = new CLabel(composite, SWT.CENTER);
      
            //---------------------------------------------------------------------------------------- Checkruta
            composite.setBackground(SWTResourceManager.getColor(SWT.COLOR_TITLE_BACKGROUND_GRADIENT));
            composite.setBounds(219, 264, 224, 27);
            
                  Button btnCheckButton = new Button(composite, SWT.CHECK);
                  btnCheckButton.setSelection(false);
                  btnCheckButton.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
                     @Override
                     public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
                        Button source =  (Button) e.getSource();
                        if(source.getSelection())  {                                  // inmatad temperaturgräns konverteras till int   
                           try {
                              btnCheckButton.setSelection(true);
                              spinner.setEnabled(false);
                           //   int intValue = (int) Math.round(Double.parseDouble(text_1.getText()));
                              int intValue = spinner.getSelection();
                              if(intValue<50) {
                                 lblNewLabel_2.setText(""+50);
                                 spinner.setSelection(50);
                                 arduinoSerial.setBreakTemp(50);
                              }
                              else if(intValue>150) {
                                 lblNewLabel_2.setText(""+150);
                                 spinner.setSelection(150);
                                 arduinoSerial.setBreakTemp(150);
                              }
                              else {
                                 lblNewLabel_2.setText(""+intValue);
                                 arduinoSerial.setBreakTemp(intValue);            // användardefinierat mätstopp tillämpas
                              }
                           }
                           catch(NumberFormatException nfe) {                     // om annat än ett tal knappas in så återställ textfältet
                              btnCheckButton.setSelection(false);
                              spinner.setSelection(DEFAULTBREAKTEMP);
                              lblNewLabel_2.setText(""+DEFAULTBREAKTEMP);
                           }
                        }
                        else if(!source.getSelection())  {
                           btnCheckButton.setSelection(false);
                           spinner.setEnabled(true);
                           spinner.setSelection(DEFAULTBREAKTEMP);
                           lblNewLabel_2.setText(""+DEFAULTBREAKTEMP);
                           arduinoSerial.setBreakTemp(DEFAULTBREAKTEMP);
                        }

                     }
                  });
                  btnCheckButton.setLocation(5, 0);
                  btnCheckButton.setSize(68, 27);
                  btnCheckButton.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 9, SWT.BOLD));
                  btnCheckButton.setBackground(SWTResourceManager.getColor(SWT.COLOR_TITLE_BACKGROUND_GRADIENT));
                  btnCheckButton.setText("Markera");
                  
                        lblNewLabel_2.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
                        lblNewLabel_2.setForeground(SWTResourceManager.getColor(240, 230, 140));
                        lblNewLabel_2.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 10, SWT.BOLD));
                        lblNewLabel_2.setBounds(75, 0, 49, 27);
                        lblNewLabel_2.setText("100");
                        
                              CLabel label_1 = new CLabel(composite, SWT.NONE);
                              label_1.setText(" [grader Celsius]");
                              label_1.setForeground(SWTResourceManager.getColor(240, 230, 140));
                              label_1.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 9, SWT.BOLD));
                              label_1.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
                              label_1.setAlignment(SWT.CENTER);
                              label_1.setBounds(123, 0, 101, 27);

      //----------------------------------------------------------------------------Info.skylt Rubrik Aktuell Mätdata
      CLabel lblAktuellMtdata = new CLabel(shlNtc, SWT.BORDER | SWT.SHADOW_IN | SWT.SHADOW_OUT | SWT.CENTER);
      lblAktuellMtdata.setForeground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 128));
      lblAktuellMtdata.setBackground(SWTResourceManager.getColor(SWT.COLOR_INFO_BACKGROUND));
      lblAktuellMtdata.setFont(SWTResourceManager.getFont("Courier", 17, SWT.BOLD));
      lblAktuellMtdata.setBounds(10, 297, 433, 35);
      lblAktuellMtdata.setText("A k t u e l l  M \u00E4 t d a t a");

      //----------------------------------------------------------------------------Info.skylt Rubrik Temperatur [Celsius]
      CLabel lblTemperatur = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      lblTemperatur.setForeground(SWTResourceManager.getColor(240, 230, 140));
      lblTemperatur.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      lblTemperatur.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 12, SWT.BOLD));
      lblTemperatur.setAlignment(SWT.CENTER);
      lblTemperatur.setBounds(10, 338, 182, 34);
      lblTemperatur.setText("Temperatur [Celsius]");

      //----------------------------------------------------------------------------Info.skylt Rubrik NTC [ohm]
      CLabel lblNtcohm = new CLabel(shlNtc, SWT.NONE);
      lblNtcohm.setText("NTC [ohm]");
      lblNtcohm.setForeground(SWTResourceManager.getColor(240, 230, 140));
      lblNtcohm.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 12, SWT.BOLD));
      lblNtcohm.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      lblNtcohm.setAlignment(SWT.CENTER);
      lblNtcohm.setBounds(238, 338, 205, 34);

      //----------------------------------------------------------------------------LED-display Temperatur
      LED_0.setText("");
      LED_0.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      LED_0.setBounds(96, 378, 28, 44);

      LED_1.setText("");
      LED_1.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      LED_1.setBounds(130, 378, 28, 44);

      LED_2.setText("");
      LED_2.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      LED_2.setBounds(164, 378, 28, 44);

      //----------------------------------------------------------------------------LED-display NTC
      LED_3.setText("");
      LED_3.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      LED_3.setBounds(238, 378, 28, 44);

      LED_4.setText("");
      LED_4.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      LED_4.setBounds(278, 378, 28, 44);

      LED_5.setText("");
      LED_5.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      LED_5.setBounds(313, 378, 28, 44);

      LED_6.setText("");
      LED_6.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      LED_6.setBounds(347, 378, 28, 44);

      LED_7.setText("");
      LED_7.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      LED_7.setBounds(381, 378, 28, 44);

      LED_8.setText("");
      LED_8.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
      LED_8.setBounds(415, 378, 28, 44);
   }
}Textfils-klassen...

Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
import java.io.PrintWriter;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
/*
 * Klassen representerar en öppnad textfil att skriva data till
 */
public class TextFile {
   private PrintWriter outputStream = null;
   private String textFileName = "data.txt";

   /*
    * Konstruktor till ett objekt av typen TextFileOutput.
    * Ett objekt av denna klass skapas i klassen som innehåller main
    */
   public TextFile() {

   }

   /*
    * En fil öppnas och namnges enligt vad som angivits i GUI eller default
    */
   public void createTextFile() {      
      try {
         outputStream = new PrintWriter(new FileOutputStream(this.getTextFileName()));
      }
      catch(FileNotFoundException e){
         System.out.println("Error opening the file");
         System.exit(0);
      }
   }

   /*
    * Metod som skriver data till en öppnad och namngiven textfil.
    */
   public void writeToFile(String data)
   {
      outputStream.println(data);
      outputStream.flush();      
   }

   /*
    * Metod som stänger ned en öppnad textfil
    */
   public void closeFileOutputStream()
   {
      outputStream.close();
   }

   /*
    * I GUI kan textfilen dit data skrivs namnges.
    * Default är data.txt
    */
   public void setTextFileName(String name) {
      textFileName = name;
   }

   /*
    * Returnerar aktuellt namn på datatextfilen där data ska lagras
    */
   public String getTextFileName() {
      return textFileName;
   }
}Temperatur-displayen (NTC är nästan samma fast med 6 siffror)...

Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
/**
 * @author 4kTRB
 *
 * Denna klass implementerar en digital temperatur-display i form av en
 * tresiffrig 7-segments LED
 */
public class TempDisplay{

   private DigitDisplay LED100;
   private DigitDisplay LED10;
   private DigitDisplay LED1;
   private String displayStringLED100;
   private String displayStringLED10;
   private String displayStringLED1;
   private static final int BLANK = 10;
   private static final int MINUS = 11;

   /*
    * Konstruktor för TempDisplay-objekt.
    * Skapar en ny temperaturdisplay som representerar tre 7-segments LED
    * Klassen har metoder för att hantera vad som ska visas i temperaturdisplayen
    * Själva displayen finns i GUI i form av bilder inlagda i CLabels.
    */
   public TempDisplay() {
      LED100 = new DigitDisplay();            // 100-tal
      LED10 = new DigitDisplay();               // 10-tal
      LED1 = new DigitDisplay();               // 1-tal
   }
   /**
    * Åtkomst av de individuella 7-segments LED
    * @return
    */
   public int getLED100Value() {
      return LED100.getValue();
   }
   public int getLED10Value() {
      return LED10.getValue();
   }
   public int getLED1Value() {
      return LED1.getValue();
   }
   /*
    * Sätter temperaturen på displayen
    * Displayen i GUI ändras ej. GUI har en egen metod
    * för detta.
    */
   public void setTempValue(int temp) {      
      int length = String.valueOf(temp).length();
      if(temp<0) {                           // minusgrader
         length = length-1;                     // räkna bort minustecken
         temp = Math.abs(temp);
         if(length==1) {
            LED100.setValue(BLANK);
            LED10.setValue(MINUS);      
            LED1.setValue(temp);
         }
         if(length==2) {
            LED100.setValue(MINUS);
            LED10.setValue(temp/10);
            LED1.setValue(temp%10);
         }         
      }
      else {
         if(length==1) {
            LED100.setValue(BLANK);
            LED10.setValue(BLANK);      
            LED1.setValue(temp);
         }
         if(length==2) {
            LED100.setValue(BLANK);
            LED10.setValue(temp/10);
            LED1.setValue(temp%10);
         }
         if(length==3) {
            LED100.setValue(temp/100);
            LED10.setValue(temp%100/10);
            LED1.setValue(temp%100%10);
         }
      }
   }

   /*
    * Returnerar aktuell temperatur som visas på displayen
    */
   public String getTempValue() {
      displayStringLED100 = ""+LED100.getDisplayValue();
      displayStringLED10 = ""+LED10.getDisplayValue();
      displayStringLED1 =  ""+LED1.getDisplayValue();
      return displayStringLED100+displayStringLED10+displayStringLED1;
   }
}och så klassen som representerar en 7-seg LED...

Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
/**
 * @author 4kTRB
 * Klassen representerar en digital nummerdisplay som kan hålla en siffra 0-9
 */
public class DigitDisplay {
   private int tempValue;
   /*
    * KOnstruktor för objekt av klassen TempDigitDisplay
    */
   public DigitDisplay() {
      tempValue = 10;
   }
   /*
    * Returnera displayens aktuella värde.
    */
   public int getValue() {
      return tempValue;
   }
   /*
    * Sätter displayen till önskat värde.
    */
   public void setValue(int replacementValue) {
      tempValue = replacementValue;
   }
   /*
    * Returnerar displayvärdet i form av en sträng.
    */
   public int getDisplayValue() {
      return tempValue;
   }
}


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.46 2019-01-23 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 11978
Textfilen och eclipse-konsolen.

Ska börja labba med Arduinon och en dallas-tempsensor snart.
Måste sätta mig in i lite basic C++ vad det verkar som... :cry:


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 00.36 2019-01-24 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 11978
Den där Dallas-sensorn är inte gjord för högre temperaturer
så jag får tänka om. Funderade på en PT100
https://www.energibutiken.se/sv/29-pt100
Det blir mer pyssel med elektronik runt elementet.
https://www.instructables.com/id/Reading-Temperature-From-PT100-Using-Arduino/

Edit:
Eller en sån här


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 17.16 2019-01-25 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 11978
Implementerade en timer.
Måste nog lägga till ett val där tid och temperatur finns med i en separat fil.
Sedan om jag vill ha en avsvalningskurva så måste elementet först värmas
och sedan logga tempen tills det svalnat.
:)


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.00 2019-01-26 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 11978
Labbade med att försöka tända och släcka den inbyggda lysdioden på Arduino UNO-kortet
och upptäckte några programvaruförbättringar att applicera på NTC-projektet.
Varje gång man klickar på switch-knappen tänds eller släcks lysdioden.
Det här är ju ganska coolt tycker jag. :)

Kör den här koden på Arduinon:
Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  Serial.begin(19200);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB
  } 
}
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    if (Serial.read()) {                  // om en boolean true skickats så LED = High
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    }
    else {
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    }
  }
}


Skapade ett gui med 3 knappar...

Bilaga:
LED_controller_GUI.png


Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.events.MouseAdapter;
import org.eclipse.swt.events.MouseEvent;

public class AppWin {
   private static final int DEFAULTBAUDRATE = 19200;
   private static AppWinThreadController threadController;
   private static Thread threadControllerThread;
   private static AppWinSerial appwinSerial;

   private static void setUpSerial() {
      appwinSerial = new AppWinSerial();
      appwinSerial.setBaudRate(AppWin.DEFAULTBAUDRATE);      // default baudrate för kommunikation med Arduino
   }

   public static AppWinSerial getAppWinSerial() {
      return appwinSerial;
   }

   /**
    * Launch the application.
    * @param args
    */
   public static void main(String[] args) {
      Display display = Display.getDefault();
      Shell shell = new Shell();
      shell.setSize(239, 169);
      shell.setLocation(800, 200);
      shell.setText("SWT Application");

      AppWin.setUpSerial();

      //----------------------------------------------------------------START
      Button btnNewButton = new Button(shell, SWT.NONE);
      btnNewButton.addMouseListener(new MouseAdapter() {
         @Override
         public void mouseDown(MouseEvent e) {
            if(threadController == null) {
               threadController = new AppWinThreadController();
               threadControllerThread = new Thread(threadController);      // låt trådkontrollern bli en tråd
               try {
                  threadControllerThread.start();                     // starta upp Seriekommunikationen
               }
               catch(IllegalThreadStateException itse) {
                  System.out.println("IllegalThreadStateException");
               }
            }            
         }});
      btnNewButton.setBounds(10, 32, 75, 25);
      btnNewButton.setText("START");

      //----------------------------------------------------------------EXIT
      Button btnNewButton_1 = new Button(shell, SWT.NONE);
      btnNewButton_1.addMouseListener(new MouseAdapter() {
         @Override
         public void mouseUp(MouseEvent e) {
            if (threadControllerThread != null) {
               appwinSerial.setStopSignal();
               try {                                 
                  threadControllerThread.interrupt();         
               }
               catch(SecurityException se) {
                  se.printStackTrace();
               }            
               shell.close();
               display.close();
               try {
                  this.finalize();
               } catch (Throwable e1) {
                  e1.printStackTrace();
               }
            }
            System.out.println("Exit!");
            System.exit(0);            
         }
      });
      btnNewButton_1.setBounds(10, 82, 75, 25);
      btnNewButton_1.setText("EXIT");

      //----------------------------------------------------------------Switcha LED
      Button btnSwitchaLed = new Button(shell, SWT.NONE);
      btnSwitchaLed.addMouseListener(new MouseAdapter() {
         @Override
         public void mouseUp(MouseEvent e) {            
            if (threadControllerThread != null) {
               appwinSerial.toggleSignal();               // toggla styrvillkoret för LED
               try {                                 
                  threadControllerThread.interrupt();         
               }
               catch(SecurityException se) {
                  se.printStackTrace();
               }
            }
         }
      });
      btnSwitchaLed.setBounds(103, 32, 75, 25);
      btnSwitchaLed.setText("Switcha LED");

      shell.open();
      shell.layout();
      while (!shell.isDisposed()) {
         if (!display.readAndDispatch()) {
            display.sleep();
         }
      }
   }
}Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPort;

/*
 * Klassen representerar en seriell com-port där Arduino finns ansluten.
 */
public class AppWinSerial implements Runnable{
   private int baudRate;                        // serieportens i GUI valda överföringshastighet
   private SerialPort serialPort = null;             
   private DataOutputStream javaToArduinoOut = null;
   private boolean stopSignal;   
   private boolean toggle;

   /*
    * Konstruktor till objekt av typen AppWinSerial
    */
   public AppWinSerial() {
      this.stopSignal = false;
      this.toggle = false;
   }

   public void run() {
      try {
         startSerial();
      } catch (InterruptedException e) {
         System.out.println("InterruptedException in Serial run()");
      }
   }
   /*
    * Skiftar flaggan som använd för att avgöra
    * om LED ska tändas eller släckas
    */
   public void toggleSignal() {
      if(this.toggle)
         this.toggle = false;
      else
         this.toggle = true;
   }
   
   public boolean getToggleSignal() {
      return this.toggle;
   }
   /*
    * Om denna flagga sätts true så indikeras att
    * kommunikationen med Arduino ska avslutas
    */
   public void setStopSignal() {
      this.stopSignal = true;
   }
   
   public boolean getStopSignal() {
      return this.stopSignal;
   }
   /*
    * Baudrate Default är 9600bps
    * Metoden sätter värdet
    */
   public void setBaudRate(int baudrate) {
      baudRate = baudrate;
   }
   /*
    * Returnerar aktuellt satt baudrate
    */
   public int getBaudRate() {
      return baudRate;
   }
   /*
    * Påbörjar en kontakt med den COM-port som Arduino är ansluten till och
    * Denna metod anropas vid tryck på knappen START i GUI.
    */
   private void startSerial() throws InterruptedException {
      boolean flag = this.comPortSetUp();            // konfigurerar porten
      if(flag) {
         this.LEDcontroller();
      }         
   }
   /*
    * Metod. Scannar av vilka COM-portar som finns tillgängliga och om Arduino är ansluten
    * till någon av dessa. Port med Arduino öppnas och porten konfigureras.
    */
   public boolean comPortSetUp() throws InterruptedException {
      boolean ArduinoUnoFlag = false;
      int ArduinoUnoIndex = -1;   
      SerialPort[] sp = SerialPort.getCommPorts();      
      System.out.println("Antal tillgängliga seriella portar: "+sp.length);            
      for(int j=0;j<sp.length;j++) {
         System.out.println(sp[j].getDescriptivePortName()+" öppen = "+sp[j].isOpen());
         if(sp[j].getDescriptivePortName().contains("Arduino Uno")){
            ArduinoUnoFlag = true;
            ArduinoUnoIndex = j;
         }
      }
      if(ArduinoUnoFlag) {
         serialPort = sp[ArduinoUnoIndex];   
         if(serialPort.isOpen()) {
            serialPort.closePort();                      // Close connection
         }
         if(!serialPort.isOpen()) {
            serialPort.openPort();                         // Open connection
         }         
         Thread.sleep(500);
         serialPort.clearDTR();                           // Arduino Reset         
         serialPort.setBaudRate(this.getBaudRate());
         serialPort.setComPortTimeouts(SerialPort.TIMEOUT_READ_SEMI_BLOCKING, 2500, 0);

         System.out.println(serialPort.getDescriptivePortName()+ " öppnad = "+serialPort.isOpen());         
      }      
      return ArduinoUnoFlag;
   }

   /*
    *
    */
   public void LEDcontroller() {   
      try
      {   
         javaToArduinoOut = new DataOutputStream(serialPort.getOutputStream());            
      }
      catch(IllegalStateException  e)
      {
         e.printStackTrace();
      }
      while(true)
      {
         if(Thread.interrupted()) {               
            if(this.stopSignal) {                     // denna tråd har blivit avbruten
               break;                              // för att avsluta
            }
            try {                                             
               if(this.toggle) {                     // för att toggla LED
                  System.out.println("SLÄCK");
                  javaToArduinoOut.writeBoolean(false);
               }
               else {
                  System.out.println("TÄND");
                  javaToArduinoOut.writeBoolean(true);
               }
            }                                        
            catch(IOException e) {   
               e.printStackTrace();
            }
         }
      }                                          // end while         
      if(serialPort.isOpen()) {
         serialPort.closePort();                        // koppla ned com-porten
      }
      try {
         javaToArduinoOut.close();
      } catch (IOException e) {
         e.printStackTrace();
      }
   }
}


Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)

public class AppWinThreadController implements Runnable {
   private Thread   arduinoSerialThread;
   private static final int   TIMER_INTERVAL = 500;
   private AppWinSerial appwinSerial;
   
   public AppWinThreadController() {

   }
   public void run() {
      appwinSerial = AppWin.getAppWinSerial();
      arduinoSerialThread = new Thread(appwinSerial);      // låt appwinSerial bli en tråd
      Thread.currentThread().setName("ControllerThread");
      arduinoSerialThread.start();                     
      while(true) {
         try {
            Thread.sleep(TIMER_INTERVAL);
         }
         catch(InterruptedException ie) {            
            arduinoSerialThread.interrupt();
         }
         if(Thread.interrupted() && appwinSerial.getStopSignal()) {
            arduinoSerialThread.interrupt();
            break;
         }
      }
   }
}Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.28 2019-01-26 
EF Sponsor

Blev medlem: 11.54 2014-05-26
Inlägg: 725
Ort: Karlskoga
Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
    if (Serial.read()) {


Men Serial.read returnerar väl en char och då är den där ju true för nästan allt. Eller?


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.57 2019-01-26 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 11978
Bra fråga, jag blev tvungen att testa.

Fungerar ej
javaToArduinoOut.writeDouble(47);

Fungerar dåligt
javaToArduinoOut.writeInt(-15);


Det jag skickar till Arduinon är en boolean och jag skickar ju inget annat så det fungerar ändå.
Men helt klart så får jag ta och filtrera lite bättre i Arduinokoden.

Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
   try {                                             
               if(this.toggle) {                     // för att toggla LED
                  System.out.println("SLÄCK");
                  javaToArduinoOut.writeBoolean(false);
               }
               else {
                  System.out.println("TÄND");
                  //javaToArduinoOut.writeBoolean(true);
                  javaToArduinoOut.writeInt(-15);
               }
            }                                        
            catch(IOException e) {   
               e.printStackTrace();
            }
         }Du kanske har förslag på hur villkoret ska se ut i iffen?


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 22.18 2019-01-26 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 11978
Bytte mot det här och det känns ju bättre faktiskt.

Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
try {                                             
               if(this.toggle) {                     // för att toggla LED
                  System.out.println("SLÄCK");
                  javaToArduinoOut.writeByte(0);
               }
               else {
                  System.out.println("TÄND");
                  javaToArduinoOut.writeByte(1);
               }
            }                                        
            catch(IOException e) {   
               e.printStackTrace();
            }


och

Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
// the setup function runs once when you press reset or power the board
int data;
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  Serial.begin(19200);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB
  } 
}
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    data = Serial.read();
    if (data == 1) {                               // om en boolean true skickats så LED = High
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    }
    else {
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    }
  }
}


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 20.21 2019-01-31 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 11978
Bilaga:
MAX31856_Sch_000.png
Maxim har några ganska lika IC för termoelement, MAX31855, MAX31856, MAX31865
Jag caddade ett kort till en MAX31856 https://www.maximintegrated.com/en/products/sensors/MAX31856.html
Lite nytt att ge sig på ytmonterat men det verkar inte finnas något val när det gäller den IC:n.
Cadda går väl an men att montera blir nog inte lätt för en ovan.
Kapseln är en 14-Pin TSSOP. Syns ju knappt!

MAX31856 har olika tabeller för att korrigera kurvor för en mängd element,
Citera:
A lookup table (LUT) stores linearity correction data for several types of thermocouples (K, J, N, R, S, T, E, and B).

plus en del andra finesser. Kommunikationen sker över SPI.

Bilaga:
MAX31856_PCB_000.png


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 18.32 2019-02-01 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 11978
MAX31865 är gjord för RTD, alltså den ger ingen spänning ut som ett termoelement
utan det är resistansen som varierar. De har blivit väldigt poppis upp till 600 grader
läste jag. Så jag funderade på om inte det vore fint med ett sånt kort också.
4-trådsmätning stöder chippet. Lite fler pinnar och annan kapsel.

Det blev en del mixter i CAD-programmet men efter att ha studerat databladet och ritningar
på kapseln så hamnade jag nog ganska nära.

TQFN20 heter kapseln och är 5x5mm. Jag är inte helt säker på hur FORCE2-pinnen ska anslutas
men antar att det är till skärmstrumpan?


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Senast redigerad av 4kTRB 19.35 2019-02-01, redigerad totalt 1 gång.

Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 69 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5  Nästa

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 9 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
    Electrokit
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010