Automatisk kabel-klipp/skalare

Användarvisningsbild
Anahka1975
Inlägg: 1155
Blev medlem: 30 augusti 2006, 21:49:46
Ort: Säffle

Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av Anahka1975 »

Idén till detta projekt kommer från att jag lego tillverkar en låda med lite elektronik i.
Det går åt ganska många kablar av exakt längd och det var ganska tråkigt och tidskrävand att sitta och mäta, klippa, skala dessa.
Funderade ett tag om man kunde automatisera detta och efter att ha surfat runt och hämtat inspiration så började bygget och resultatet kan ses nedan.

En stegmotor står för matningen av kabeln. Grunddesignen till "extrudern" hittades på Thingiverse som sedan modifierats för att passa de prylar jag hade liggandes.
Ett servo klämmer ihop en Skalmaster, denna ställs in så den skalar aktuell kabel i yttre käften på tången (Utan att skada kardeler).
Ett annat (mini)servo positionerar kabeln för skal-käftarna eller klippning.
Dessa hållare är "custom" ritade av mig och laserskurna i 3 och 6mm Akryl plast (Plexi).
En laserskuren frontpanel med LCD och 5 knappar, ett PCB och lite kod. Allt monterat på en bit hyllplan.
Video hittas här på Youtube.

Bilder, Schema och kod:
Wire Cutter v2_schem.jpg
20190216_151329.jpg
20190216_151342.jpg
20190216_151335.jpg
20190216_151401.jpg
20190216_151354.jpg

Kod: Markera allt

//------------------------------- librarys ----------------------------------

#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>

//------------------------------- lcd ----------------------------------
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

// Tecken för pil Upp
byte upChar[] = {  
 B00000,
 B00100,
 B01010,
 B10001,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000
};

// Tecken för pil ner
byte downChar[] = {
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B10001,
 B01010,
 B00100,
 B00000
};

//------------------------------- stepper ----------------------------------
#define stepPin 7
#define dirPin 8

//------------------------------- servo ----------------------------------
Servo snippers;
Servo location;

#define servo1 9    //Servo1, cutting-servo pin
#define servo2 10   //Servo2, positioning-servo pin
#define openAngle 180 //Defines position of servo1 in open position
#define closedAngle 0 //Defines position of servo1 in closed position
#define cut 100    //Defines position of servo2 in cut position
#define strip 75    //Defines position of servo2 in strip position
//------------------------------- timing ------------------------------------
#define cutdelay 1000 //Defines the time the cut servo needs to reach positions
#define stepdelay 150 //Defines paustime between step pulses = speed of feed, lower = faster

//------------------------------- input ----------------------------------

#define leftButton A0
#define rightButton A3
#define upButton A1
#define downButton A2
#define fButton A4

//------------------------------- user settings ----------------------------------
unsigned int wireLength = 0;
unsigned int stripLength = 0;
unsigned int wireQuantity = 0;

//------------------------------- system settings ----------------------------------
int state = 0;
int incrementSpeed = 1;
int previousWireLength = 0;
int previousStripLength = 0;
int previousWireQuantity = 0;
float mmPerStep = 0.020458;  //Ratio mm feeded per step of motor


void setup() {
 Serial.begin(9600);


 lcd.begin(20, 4); //LCD columns and rows

 lcd.createChar(0, upChar);
 lcd.createChar(1, downChar);

 pinMode(upButton, INPUT_PULLUP);
 pinMode(downButton, INPUT_PULLUP);
 pinMode(leftButton, INPUT_PULLUP);
 pinMode(rightButton, INPUT_PULLUP);
 pinMode(fButton, INPUT_PULLUP);

 pinMode(stepPin, OUTPUT);
 pinMode(dirPin, OUTPUT);

 snippers.attach(servo1);
 location.attach(servo2);

 snippers.write(openAngle);
 delay(cutdelay);
 location.write(strip);
 delay(300);

}

void loop() {
 if (!digitalRead(rightButton)) {
  if (state == 6) {
   state = 0;
  }
  else {
   state += 1;
  }
  delay(200);
  lcd.clear();
 }
 if (!digitalRead(leftButton) && state > 0 && state < 5) {
  state -= 1;
  delay(200);
  lcd.clear();
 }
 if (!digitalRead(upButton) && state == 0) {
   feedFwd();
 }
 if (!digitalRead(downButton)&& state == 0) {
  feedRwd();
 }
 if (!digitalRead(fButton)&& state == 0) {
  cutting();
 }

 switch (state) {
  case 0:
   homeScreen();
   break;
  case 1:
   chooseWireLength();
   break;
  case 2:
   chooseStripLength();
   break;
  case 3:
   chooseWireQuantity();
   break;
  case 4:
   confirm();
   break;
  case 5:
   currentlyCutting();
   break;
  case 6:
   finishedCutting();
   break;
 }

}


void homeScreen() {
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(" Wire Cut & Strip");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.write(byte(0));
 lcd.print(" Feed Forward");
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.write(byte(1));
 lcd.print(" Feed Rewerse");
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print("* Cut     NEXT>");
 delay(100);
 
 }void chooseWireLength() {
 wireLength = changeValue(wireLength);

 //clear LCD if required
 if (previousWireLength != wireLength) {
  lcd.clear();
  previousWireLength = wireLength;
 }

 //Display information on LCD
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("TOTAL:" + (String)wireLength + "mm");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Step x " + (String)incrementSpeed + "mm ");
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print("* to toggle 1/10");
 displayNavigation();
}

void chooseStripLength() {
 stripLength = changeValue(stripLength);

 //clear LCD if required
 if (previousStripLength != stripLength) {
  lcd.clear();
  previousStripLength = stripLength;
 }

 //Display information on LCD
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("STRIP:" + (String)stripLength + "mm");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Step x " + (String)incrementSpeed + "mm ");
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print("* to toggle 1/10");
 displayNavigation();
}

void chooseWireQuantity() {
 wireQuantity = changeValue(wireQuantity);

 //clear LCD if required
 if (previousWireQuantity != wireQuantity) {
  lcd.clear();
  previousWireQuantity = wireQuantity;
 }

 //Display information on LCD
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("QUANTITY:" + (String)wireQuantity);
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Step x " + (String)incrementSpeed + "mm ");
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print("* to toggle 1/10");
 displayNavigation();
}

void confirm() {
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print((String)wireLength + "mm x " + (String)wireQuantity + "pcs");
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print("<BACK");
 lcd.setCursor(14, 3);
 lcd.print("START>");
 delay(100);
}

void currentlyCutting() {

 if (stripLength == 0)  //decide if stripping or not shall ocure
 { //Start with no stripping
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print((String)0 + "/" + (String)wireQuantity);
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print("???s");
  int stepsToTake = (int)wireLength / mmPerStep;
  for (int i = 0; i < wireQuantity; i++) {
   unsigned long timeForOneCycle = millis();
   digitalWrite(dirPin, HIGH);
   for (int x = 0; x < stepsToTake; x++) {
    digitalWrite(stepPin, HIGH);
    delayMicroseconds(stepdelay);
    digitalWrite(stepPin, LOW);
    delayMicroseconds(stepdelay);
   }

   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print((String)(i + 1) + "/" + (String)wireQuantity);

   location.write(cut);
   delay(300);
   snippers.write(closedAngle);
   delay(cutdelay);
   snippers.write(openAngle);
   delay(cutdelay);
   location.write(strip);
   delay(300);


   lcd.setCursor(0, 3);

   unsigned long timeRemaining = ((millis() - timeForOneCycle) * (wireQuantity - (i + 1))) / 1000;
   lcd.print((String)timeRemaining + "s  ");

  }
  //wireLength = 0;
  //wireQuantity = 0;
  state = 6;
 }

 else
 { //Start with stripping operation

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print((String)0 + "/" + (String)wireQuantity);
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print("???s");
  //Calculate Steps to take
  int stripStepsToTake = (int)stripLength / mmPerStep;
  int totalStepsToTake = (int)wireLength / mmPerStep;
  int twoStripsSteps = stripStepsToTake * 2;
  int stepsToTake = totalStepsToTake - twoStripsSteps;  for (int i = 0; i < wireQuantity; i++) {
   unsigned long timeForOneCycle = millis();
   digitalWrite(dirPin, HIGH);

   //Feed first strip length
   for (int x = 0; x < stripStepsToTake; x++) {
    digitalWrite(stepPin, HIGH);
    delayMicroseconds(stepdelay);
    digitalWrite(stepPin, LOW);
    delayMicroseconds(stepdelay);
   }
   //First Strip cut
   snippers.write(closedAngle);
   delay(cutdelay);
   snippers.write(openAngle);
   delay(cutdelay);

   //Feed middle wire
   for (int x = 0; x < stepsToTake; x++) {
    digitalWrite(stepPin, HIGH);
    delayMicroseconds(stepdelay);
    digitalWrite(stepPin, LOW);
    delayMicroseconds(stepdelay);
   }
   //Second strip cut
   snippers.write(closedAngle);
   delay(cutdelay);
   snippers.write(openAngle);
   delay(cutdelay);

   //Feed end strip lenght
   for (int x = 0; x < stripStepsToTake; x++) {
    digitalWrite(stepPin, HIGH);
    delayMicroseconds(stepdelay);
    digitalWrite(stepPin, LOW);
    delayMicroseconds(stepdelay);
   }
   //Finaly cut wire

   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print((String)(i + 1) + "/" + (String)wireQuantity);

   location.write(cut);
   delay(300);
   snippers.write(closedAngle);
   delay(cutdelay);
   snippers.write(openAngle);
   delay(cutdelay);
   location.write(strip);
   delay(300);


   lcd.setCursor(0, 3);

   unsigned long timeRemaining = ((millis() - timeForOneCycle) * (wireQuantity - (i + 1))) / 1000;
   lcd.print((String)timeRemaining + "s  ");

  }
  //wireLength = 0;
  //wireQuantity = 0;
  state = 6;
 }
}

void finishedCutting() {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("CUTTING COMPLETE");
 lcd.setCursor(15, 3);
 lcd.print("NEXT>");
 delay(100);
}


int changeValue(int currentValue) {
 if (!digitalRead(upButton)) {
  delay(100);
  currentValue += incrementSpeed;

 }
 if (!digitalRead(downButton)) {
  if (currentValue - incrementSpeed >= 0) {
   delay(100);
   currentValue -= incrementSpeed;

  }
  else {
   currentValue = 0;
  }
 }
 if (!digitalRead(fButton)) {
    if (incrementSpeed == 1) {
     delay (100);
     incrementSpeed = 10;
    }
    else {
     incrementSpeed = 1;
     delay (100);
    }
    }
 
 return currentValue;
}

void displayNavigation() {
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print("<BACK");
 lcd.setCursor(15, 3);
 lcd.print("NEXT>");
 delay(100);
}

void feedFwd() {    //Feed forward
for (int x = 0; x < 50; x++) {
 digitalWrite(dirPin, HIGH);
 digitalWrite(stepPin, HIGH);
 delayMicroseconds(stepdelay);
 digitalWrite(stepPin, LOW);
 delayMicroseconds(stepdelay);
}
}

void feedRwd() {    //Feed backward
for (int x = 0; x < 50; x++) {
 digitalWrite(dirPin, LOW);
 digitalWrite(stepPin, HIGH);
 delayMicroseconds(stepdelay);
 digitalWrite(stepPin, LOW);
 delayMicroseconds(stepdelay);
}
}

void cutting() {  //Cutting operation
   location.write(cut);
   delay(300);
   snippers.write(closedAngle);
   delay(cutdelay);
   snippers.write(openAngle);
   delay(cutdelay);
   location.write(strip);
   delay(300);
}

Edit: Lagt in laserfiler, ursäkta röran och det finns olika versioner i den.
pulpet wire cutter.pdf
pulpet wire cutter.cdr
*.cdr filer funkar nu!
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Senast redigerad av Anahka1975 20 mars 2019, 18:58:04, redigerad totalt 2 gånger.
Användarvisningsbild
JimmyAndersson
Inlägg: 25457
Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
Kontakt:

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av JimmyAndersson »

Mycket påhittigt!
Gillar verkligen hela designen: Kontrollpanelen i fin låda och resten öppet som en blandning mellan industri-maskin och kreativt eget projekt.
Det här är också en projekt-tråd där man ser kreativitet, "bygga själv"-mentalitet och fiffiga lösningar.
Jag blev glad av att se bilderna och videon.

Bra! :tumupp:
Användarvisningsbild
Anahka1975
Inlägg: 1155
Blev medlem: 30 augusti 2006, 21:49:46
Ort: Säffle

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av Anahka1975 »

Tack Jimmy,
Detta är något jag verkligen velat ha länge.
Så himla tråkigt att sitta och klippa/skala 150st kablar a 15cm långa så den fungerar verkligen bra.
Sen gjorde ju denna tävlingen att man fick tummen ur och komma 100% i mål också.
Funderar på en för krympslang också med för ändamålet bättre klippanordning än denna (även om den faktiskt fungerade för klen krympslang också).
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 20675
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av Henry »

En som blev tillfälligt inlånad till ett litet företag en gång skulle klippa 750 kablar till samma längd, avisolera i ena änden och crimpa samtliga och det var snabba ryck, hon hade blivit själaglad över denna kan jag säga för hon var som en zombie efteråt. Bra gjort!
Skogen
Inlägg: 591
Blev medlem: 5 januari 2013, 22:50:34
Ort: Alingsås

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av Skogen »

Bara att vidareutveckla till att crimpa på lämpliga kontakter också :bravo:
Användarvisningsbild
rvl
Inlägg: 2843
Blev medlem: 5 april 2016, 14:58:53
Ort: Helsingfors

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av rvl »

Redan en viss utmaning att slutföra avisoleringen. Speciellt då för den redan avklippta biten. Den första avisoleringen kunde väl i teorin fixas med att backa matningen, men med risk att tappa positioneringen ifall det slirar.

Hursomhelst, kul projekt. :tumupp:
Användarvisningsbild
Anahka1975
Inlägg: 1155
Blev medlem: 30 augusti 2006, 21:49:46
Ort: Säffle

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av Anahka1975 »

Hittade nån video på en fabriksbyggd som skalade och drog av isoleringen. Den hade matning både före och efter kniven och löste problemet på det sättet.
Det finurliga här är att jag använder tångens ställbara mekaniska skalstopp så positioneringen av skalläget är inte kritisk när det kommer till ställdonet (servot).
Andra DIY lösningar ja sett har använt stegmotor och skruv för rörelsen av kniv för skalning/klippning.
Mer komplicerat och långsammare imho.

Det har varit ett kul projekt vilket som.
Corel Draw filer finns till de laserskurna bitarna om nån vil bygga nått liknande och vill ha som inspiration.
Det är dock lite rörigt då det blev några olika versioner innan det funkade 100% och alla bitar ligger i samma fil. Men hojta till om nån är intresserad av "röran".

Tack för de glada tillropen!
Användarvisningsbild
Lasp
Inlägg: 10741
Blev medlem: 1 juli 2011, 19:09:09
Ort: Helsingborg

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av Lasp »

Jag gillar slika projekt! Arbete får aldrig vara ett självändamål.
Så håller jag på att försöka styra stegmotorer med Arduino. Så jag ser gärna fram emot en inblick i underlaget!
Någon gammal trådrulle har jag nog för test ;-)
Användarvisningsbild
Anahka1975
Inlägg: 1155
Blev medlem: 30 augusti 2006, 21:49:46
Ort: Säffle

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av Anahka1975 »

Laddar upp imorgon kväll.
Har filerna i laserdatorn nere i verkstaden.
Funkar corel format eller önskas pdf, dxf eller vad nu Corel Draw kan exportera?
Kulla
Inlägg: 1109
Blev medlem: 7 januari 2010, 10:06:11
Ort: Sandared
Kontakt:

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av Kulla »

Trevligt projekt.

Jag har/hade ide att göra något liknande för fiske, olika röstfri skruvar för gäddfiske, osv. som ska bli fin projekt någon fin dag.

:tumupp:
Användarvisningsbild
Anahka1975
Inlägg: 1155
Blev medlem: 30 augusti 2006, 21:49:46
Ort: Säffle

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av Anahka1975 »

La till pdf på de laserskurna bitarna i första inlägget.
Corel-fil funkade inte på forumet.
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 24807
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av MadModder »

Det går att ordna. Vad är det för filändelse?
Användarvisningsbild
Anahka1975
Inlägg: 1155
Blev medlem: 30 augusti 2006, 21:49:46
Ort: Säffle

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av Anahka1975 »

*.cdr
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 24807
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av MadModder »

Nu ska det gå.

Fint bygge!
Innan jag köpte en hel bunt med färdiga längder mjuk kopplingstråd med pinnar till breadbord så använde jag vanlig kopplingstråd som jag klippte och skalade. Funderade då allvarligt på att bygga något automatiskt, men det blev aldrig av.
atulthakare.e
Inlägg: 9
Blev medlem: 1 april 2019, 14:45:22

Re: Automatisk kabel-klipp/skalare

Inlägg av atulthakare.e »

MadModder skrev:Nu ska det gå.

Fint bygge!
Innan jag köpte en hel bunt med färdiga längder mjuk kopplingstråd med pinnar till breadbord så använde jag vanlig kopplingstråd som jag klippte och skalade. Funderade då allvarligt på att bygga något automatiskt, men det blev aldrig av.
Hi,

The circuit diagram JPG is not clear. Can you please upload clear one.

.
Skriv svar